חיפוש
  • Roee Dinovich & Dudi Glik

המהפכה התעשייתית הרביעית כבר כאן

המהפכה התעשייתית הרביעית - המהפכה הדיגיטלית יוצרת אתגרים חדשים בקהילה, שינוי המבנה הכלכלי המוכר, דורש התארגנות חדשה של כל חברי הקהילה על מנת לשמור על התפתחותה ולהבטיח רמת שירותים ציבוריים גבוהה.

עסקים, רשויות מקומיות, יזמים ותושבים יהיו חלק מפעילות החברה אשר תקדם את האינטרס המשותף של פיתוח כלכלה מקומית וחיי קהילה יציבים ומשגשגים.

התחום העסקי, מסחרי, שירותים קהילתיים, שירותים חברתיים, שירותי בריאות, פיננסים וכל שרות אחר אשר הקהילה צורכת כיום יותאמו למציאות המתפתחת. החברה תבצע ארגון מחדש של תפקידים מסורתיים בקהילה על מנת להמשיך לייצר חיי קהילה יעילים.

החברה תעסוק במספר תחומים עיקריים אשר מהווים אבני יסוד לפיתוח כלכלה מקומית וקיום קהילה משגשגת.


#clientsatisfaction #customerengagement

6 צפיות0 תגובות