Glass Buildings

מי אנחנו         

קהילה פלוס שירות שווה חוויה

החברה לפיתוח כלכלה מקומית,
הוקמה מתוך הבנת הצורך של הרשות המקומית
לקידום המגזר העסקי ויצירת אקוסיסטם מפרה
בין הרשות, בעלי העסקים והתושבים.

 

 

 

מודל

Municipality. Business. Intelligence  - MBI

 

מייצר סינרגיה בין הרשות, בעלי העסקים, התושבים וטכנולוגיות,
על ידי מינוף משאבי הרשות (עירוניים וממשלתיים)
ועידוד יזמות עסקית אשר מקדמת את כל השותפים בקהילה.

החברה בונה ויוזמת פעילויות כלכליות המכניסות כסף לרשות, מנגישה מידע, מטמיעה טכנולוגיות ומאפשרת תקשורת מקדמת.

https://www.youtube.com/watch?v=V4zFrszEc88